Våra Försäkringar

Heltäckande skydd för församlingens, pastoratets eller stiftets egendomar och verksamheter. En försäkringslösning anpassad för Svenska kyrkan.

"Bästa försäkring till lägsta kostnad"

Bolaget ägs enbart av enheter inom Svenska kyrkan, ca 190 församlingar, pastorat och stift. Största ägaren är Arbetsgivarorganisationen. Läs gärna mer under "Historik".
Våra kunder är enbart enheter inom Svenska kyrkan. Och tillsammans jobbar vi med ständig förbättring och anpassning av våra produkter och villkor för att kunna erbjuda: