Vad inträffar i våra kyrkor?

Vi som försäkringsbolag som enbart hanterar Svenska kyrkan, utökar kontinuerligt vår erfarenhetsbank om vad som inträffar inom kyrkans verksamhet. Denna unika skadestatistik ger oss fantastiska möjligheter till ett skadeförebyggande förhållningssätt.

Vilka åtgärder vidtar ni i syfte att skydda era byggander och samtidigt bevara det gemensamma kulturarvet?

När vi utför riskgranskning analyserar vi vår statistik.

  • Vilka är de mest förekommande skadorna?
  • Vilka skador är ekonomiskt mest kostsamma?
  • Varför/Vad är orsaken till skadorna?
  • Hur har det sett ut historiskt?

För oss är det viktigt att få fram orsakerna till skadorna och på så sätt kan vi bidra med rådgivning.

Kontakta oss gärna om ni vill veta mer.