På gång i bolaget

Solceller och batterier

Batterilagring

Enligt Elsäkerhetsverket så anses batterilager, som uppfyller gällande regelverk och standarder och som installeras och underhålls på rätt sätt, som säkra.

Samtidigt så flaggar de för riskerna med batterilager:

- innehållet i litiumjonbatterier är brandfarligt (elektrolyten i dessa batterier är lösningsmedelsbaserat)

- Överladdning kan ge brandfarliga gaser och skadade celler, batterierna kan också självantända av överladdning.

- Vid laddning under fryspunkten kan även kortslutning ske i batteriet.

Läs mer på elsäkerhetsverkets hemsida: https://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/din-elanlaggning/bygga-och-renovera/installation-av-batterilager/

Vi har inget som reglerar batterilager i vårt villkor idag.

Det innebär dock en ökad risk och vi rekommenderar i dagsläget inte att ni inte installerar batterilager främst i Förstariskförsäkrade kyrkor (Kyrkor byggda före 1946).

Ni bör också kontrollera med länsstyrelsen vad de anser.

Om ni installerar batterilager så meddela oss detta så gör vi en notering om det.

Vi skall ta denna fråga vidare till bl.a. vår referensgrupp, där deltagare från flera av våra stift ingår.