På gång i bolaget

Härbärge

Flyktingboende

Det börjar bli aktuellt med flyktingboenden igen och vi får många frågor om hur försäkringen fungerar när man tar emot flyktingar i sina lokaler.

Ni behöver anmäla detta till oss och ni kan läsa mer om hur ni går tillväga under "Våra försäkringar/Härbärgen och övriga särskilda boenden".

https://kyrkansforsakring.se/varaforsakringar/kyrkoforsakring/harbargeochovrigasarskildaboenden.4.d9ec095172e6db9637e266e.html