Nyheter

Översvämning

Förebygg naturskada

I ett förändrat klimat ökar risken för bland annat översvämningar, åska och skogsbränder.
Nedan ger vi lite tips som kan förebygga skada eller begränsa skadan.