Nyheter

Kaffe och grill

Grilla brandsäkert

Sommar, sol och grillning hör ihop. Men det finns också några faror du bör tänka på. Här får du tips på hur du kan grilla brandsäkert.

Här är några råd när du ska grilla:

  • Kontrollera först och främst att det inte råder eldningsförbud.
  • Följ grillens bruksanvisning.
  • Grillen ska stå på ett plant och helst obrännbart underlag minst en meter från brännbar vägg, husvagn eller tält. Ett tält övertänds snabbt om det börjar brinna.
  • Lämna aldrig grillen utan tillsyn.
  • Ha alltid vatten eller en brandsläckare till hands för att kunna släcka en eventuell brand.
  • Om det börjar brinna/en brand bryter ut? Ring 112 och larma räddningstjänsten.

I Brandskyddsföreningens informationsblad kan du läsa mer om vad som gäller för grillning samt vad du bör tänka på när du grillar ute i naturen. Dessutom finner du information och tips gällande grillning med träkolsgrill, engångsgrill och gasolgrill. Här finns också tips på vad du själv kan göra om elden mot förmodan skulle sprida sig. Foldern är anpassad för privatpersoner men passar lika bra till kyrkans verksamheter.

Informationsblad grillning > Pdf, 673.8 kB.