Nyheter

Elbrand

Nya föreskrifter från elsäkerhetsverket

Elsäkerhetsverket har beslutat om nya föreskrifter gällande kontroll av starkströmsanläggningar och elektriska utrustningar. De nya föreskrifterna träder i kraft den 01 december 2022.

Elsäkerhetsverket har tagit fram nya föreskrifter och allmänna råd om innehavarens kontroll av starkströmsanläggningar och elektriska utrustningar.

Bland annat ställer föreskriften (ELSÄK-FS 2022:3) nya krav på att innehavaren av starkströmsanläggning ska ha dokumenterade rutiner för fortlöpande kontroll av denna. Samtliga föreskrifter och förklaringar kring dessa finner du på Elsäkerhetsverkets hemsida.

Så påverkas du som anläggningsinnehavare:

Andra nyttiga länkar:

Läs mer om Elsäkerhetsverkets föreskrifter här >

Anmälan till utbildning om rutiner och fortlöpnade kontroll >