Projekt

Vit logotyp på blå bakgrund

Värderingsmetod av kyrkor

Just nu pågår ett projekt för att utveckla en värderingsmetod för kyrkobyggnader. Målet med projektet är att ta fram ett metod som ger ett kalkylvärde på byggnaden med en tydlig förklaring till vad värdet står för.

I samverkan med olika stiftsstödjare, antikvarier, kammarkollegiet, externa projektörer och andra myndigheter och aktörer utvecklar Kyrkans Försäkring en metod för att värdera kyrkobyggnader.

Verktyget/metoden kommer inledningsvis vara tillgänglig enbart för anslutna kunder. Mer information och tidplan kommer och skickas till er försäkringsansvarig.