Rättsskyddsförsäkring inklusive skattemål

Försäkringen ger skydd för församling som kommer i rättslig tvist med annan part och som behöver anlita juridiskt ombud. Försäkringen täcker såväl egna som eventuella motpartskostnader. Försäkringen gäller för såväl civil- som skattemål och ersätter skäliga och nödvändiga ombuds- och rättegångskostnader. Försäkringen gäller exempelvis även för tvist i samband med köp och försäljning av fastighet eller tomträtt.

Ordf klubba