Problem med skadedjur? Nomor hjälper er.

Försäkringen gäller vid problem med skadedjur där sanering krävs. Det kan handla om problem med myror eller getingar i en kyrkobyggnad eller annan byggnad som församlingen äger. Vid angrepp av träförstörande skadedjur ersätts skador på bärande konstruktioner i byggnader samt sanering. Skyddet är utökat att omfatta alla typer av skadeinsekter och skadedjur för angrepp i alla lokaler och byggnader. Mer info på www.nomor.se/skadedjur

Svartmyror